Kortbestilling

1. Skovområde:
Str.MålestokTegnetRevideretNorm
Rude SkovA31:100002010sep-16ISOM2000
Rude Skov NordA41:100002010jun-14ISOM2000
Rude Skov SydA41:100002010jun-14ISOM2000
FrederikslundA41:100002010nov-12ISOM2000
NaesseslottetA41:100002014apr-14ISOM2000
Geel Skov, Ravneholm og KirkeskovA31:100002010jun-15ISOM2000
Geel Skov A41:100002010jun-15ISOM2000
RavneholmA41:100002010sep-16ISOM2000
KirkeskovA41:100002010jun-14ISOM2000
Jaegersborg HegnA31:100002008dec-14ISOM2000
Jaegersborg Hegn NordA41:100002008jun-14ISOM2000
RaadvadA41:100002010jun-14ISOM2000
FolehaveA41:100002012jun-14ISOM2000
Troeroed Hegn og EnrumA41:75002010dec-14ISOM2000
Nybrogaard KollegietA41:30002014jan-14ISSOM2007
RudegaardA41:30002010apr-10ISSOM2007
DTU (3.kvd.)A41:40002011maj-11ISSOM2007
Troeroed SkolenA41:30002012dec-12ISSOM2007
Scion-HoersholmA41:50002012maj-14ISSOM2007
Gl HoltegaardA41:20002013maj-13ISSOM2007
RungstedgaardA41:40002014juli-14ISSOM2007
MTB-Geel Skov, Ravneholm og KirkeskovA31:100002010jul-11MTB2007
MTB-Scion-HoersholmA41:50002012apr-14MTB2007

2. Format:
OCAD 10
Print
Antal*


3. Yderligere information:
Klub*
Navn*
Adresse*
Email*
Telefon*
EAN-nr.
Anvendelse*
(arrangement,
tid og sted)
Andet

*obligatoriske felter

Priser
OCAD* Egne print fra OCAD-filer til arrangementer, hvortil der kæves betaling.7 kr pr. A4
9 kr pr. A3
PrintPrintet kort fra farvelaserprinter kan fremsendes.12 kr pr. A4
14 kr pr. A3
Tilæg for print på vandfast papir2 kr pr. A4
4 kr pr. A3

*OCAD-filer udlånes uden betaling, men kun til brug for træningsarrangementer, hvortil der ikke opkræves betaling for deltagelse. Udlånet sker desuden kun til klubber tilsluttet DO-F, som hylder samme princip. Lånte OCAD-filer skal straks efter endt brug til træningen, hvortil de er lånt, slettes.

Print/OCAD-filer sælges/udlånes ikke til skove, der er spærret og til B-skove kun mod forud indhentet skovtilladelse.

Betaling
Betaling sker til Søllerød OK, der udsteder faktura tillagt ekspeditionsomkostninger. Betaling skal først ske, når der via e-mail er modtaget faktura. Husk at anføre fakturanummer og navn på indbetalingen.

Fakta
Orienteringskort er blandt de mest nøjagtige og detaljerede kort i Danmark. Søllerød OK's kort er fremstillet af klubbens medlemmer eller professionelle orienteringskorttegnere. Arbejdet foregår med rekognoscering i skoven, hvorefter optegningerne fra skoven digitaliseres via programmet OCAD, der er specielt udviklet til tegning af orienteringskort.

Fra 2010 er kortene fremstillet med nyeste teknologi. Ortofotos og laserscannede højdekurver fra COWI A/S, samt tekniske kort fra Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Til dele af rekognosceringen i skoven er anvendt GPS.

Ophavsret
Orienteringskortene er Søllerød OK's ejendom, og må ikke anvendes til erhvervsmæssige, kommercielle eller indtægtsgivende formål (udover orienteringsløb), uden forudgående tilladelse.
Brug kortene flittigt, men de koster mange timer og ressourcer at fremstille, så indbetal penge til Søllerød OK jf. ovenstående.

Skovtilladelse
Vær opmærksom på at køb af kortprint ikke i sig selv giver ret til at færdes og arrangere orienteringsløb i den pågældende skov. Skovtilladelse skal indhentes hos de respektive skovejere.
ANSØG OM AKTIVITETER PÅ NATURSTYRELSENS AREALER

Spørgsmål
sollerod@sollerod-ok.dk

Andre udsnit end de anførte i listen kan fremstilles ved forespørgsel.